AutoCAD

440,00

Program szkolenia:

 • Środowisko i tryby pracy programu
 • Przestrzeń robocza, podstawowe narzędzia pracy w programie
 • Układy współrzędnych
 • Podstawowe elementy rysunkowe, rysowanie precyzyjne, podgląd rysunku
 • Konstrukcja i modyfikacja obiektów
 • Pomiar odległości, powierzchni i współrzędnych
 • Tworzenie opisów
 • Kreskowanie i wypełnianie obszarów, wymiarowanie, style wymiarowania
 • Konfiguracja tabel
 • Tworzenie i edycja bloków, definiowanie i zmiana atrybutów, nadawanie parametrów utworzonym blokom
 • Zarządzanie zasobami rysunków
 • Przygotowanie wydruku

Opis

Program szkolenia:

 • Środowisko i tryby pracy programu
 • Przestrzeń robocza, podstawowe narzędzia pracy w programie
 • Układy współrzędnych
 • Podstawowe elementy rysunkowe, rysowanie precyzyjne, podgląd rysunku
 • Konstrukcja i modyfikacja obiektów
 • Pomiar odległości, powierzchni i współrzędnych
 • Tworzenie opisów
 • Kreskowanie i wypełnianie obszarów, wymiarowanie, style wymiarowania
 • Konfiguracja tabel
 • Tworzenie i edycja bloków, definiowanie i zmiana atrybutów, nadawanie parametrów utworzonym blokom
 • Zarządzanie zasobami rysunków
 • Przygotowanie wydruku
AutoCAD
440,00