Podanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Eureka Zespół Szkół do celów działalności statutowej, zgodnie z Ustawą z
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883.
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Eureka Zespół Szkół informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie
z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Klauzula informacyjna dla uczestnika kursu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dn. 27
kwietnia 2016r. informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eureka Zespół Szkół z siedzibą w Rzeszowie ul. Okulickiego 20, 35-206
Rzeszów,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie działalności szkoleniowej, w celu , komunikacji związanej z przekazywaniem
informacji handlowych dotyczących usług edukacyjnych oferowanych przez Eureka Zespół Szkół zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a i b
RODO
3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administracji, oraz nauczyciele i osoby prowadzące z
Panem/Panią zajęcia edukacyjne, biuro księgowe, firma informatyczna, instytucje upoważnione z mocy prawa.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okres 10 lat.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016r.;
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych do celów kształcenia jest określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Administrator Danych Osobowych
×