Opiekun w żłobku

1650,00

Program szkolenia:

 • Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki

 • Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa

 • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka

 • Kompetencje opiekuna dziecka

 • Praktyki zawodowe

Opis

Program szkolenia:

 • Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki– Adaptacja jako rezultat rozwoju

– Przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia

– Uwarunkowania procesu rozwoju jednostki

– Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki

 • Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa

– Zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym

– Aspekty rozwoju dziecka- charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka

– Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3

–  Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka

–  Mechanizmy rozwoju dziecka

 • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka

– Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka

– Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach

– Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka

– Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się

– Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka

– Wprowadzenie dziecka w kulturę

– Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka

 • Kompetencje opiekuna dziecka

– Odpowiedzialność prawna opiekuna

– Podstawy medycyny ratunkowej

– Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

– Umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów

– Emisja głosu

 • Praktyki zawodowe

Program szkolenia Eureka Centrum Kursowe został zatwierdzony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Zapewniamy:

 1. zajęcia teoretyczne i praktyczne w wymiarze 200 godzin dydaktycznych oraz 80 godzin praktyki w żłobku.
 2. Zaświadczenie wydane na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. wraz z suplementem
 3. materiały szkoleniowe w formie skryptu
 4. uzyskanie kwalifikacji opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym, opieki nad dziećmi do 3 roku życia
 5. Decyzja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej nr 31/2018
dzieci
Opiekun w żłobku
1650,00